SERVIS KOŠIĆ d.o.o. | KÄRCHER CENTER

Izjava o zaštiti podataka

Servis Košić d.o.o.

Servis Košić d.o.o. postupa u svim postupcima obrade podataka (npr. prikupljanje, obrada i slanje podataka) sukladno zakonskim propisima. Sljedeća izjava dat će Vam pregled o tome koja vrsta podataka se prikuplja te na koji se način ti podaci koriste i prosljeđuju, koje sigurnosne mjere tvrtka Servis Košić d.o.o. poduzima radi zaštite Vaših podataka te kako i Vi sami možete zaštititi svoje podatke.

 

Članak 1. Prikupljanje, korištenje i memoriranje osobnih podataka

Ako koristite online ponudu tvrtke Servis Košić d.o.o., tvrtka Servis Košić d.o.o. će od Vas prikupiti razne podatke, djelomice i takozvane osobne podatke. Pritom se radi o pojedinačnim podacima o osobnim ili činjeničnim prilikama određene fizičke osobe ili fizičke osobe koja se može utvrditi, kao što su primjerice Vaše ime i prezime, Vaša adresa, Vaš e-mail ili Vaš telefonski broj.

  1. Posjećivanje web stranica tvrtke Servis Košić d.o.o. općenito

Prilikom posjećivanja web stranica tvrtke Servis Košić d.o.o. protokoliraju se sljedeći podaci, čije memoriranje služi isključivo za interne sistemske ili u statističke svrhe, a sve se odvija u anonimiziranom obliku: naziv pozvanih stranica, korištenog pretraživača, operativnog sustava, pružatelja internetske usluge te domene kojoj se pristupa, datum i vrijeme pristupa, korištene tražilice, nazivi skinutih datoteka te Vaša IP adresa.
Daljnje osobne informacije evidentiraju se samo ako ih Vi dragovoljno stavite na raspolaganje, primjerice u okviru upita ili registracije. Osobne podatke, koje ste stavili na raspolaganje, tvrtka Servis Košić d.o.o. će koristiti, ovisno o dotičnome području, da bi odgovorila na Vaše upite, za obrađivanje Vaše narudžbe, dostave naručene robe, kao i u svrhu tehničkog administriranja web stranica. Konkretno, korištenje osobnih podataka odvija se u dotičnim područjima kako slijedi:

  1. Obrasci za kontakt

Ako se putem obrasca za kontakt na internetskim stranicama tvrtke Servis Košić d.o.o. obraćate tvrtki Servis Košić d.o.o., memoriraju se Vaš oblik oslovljavanja, Vaše ime i prezime, Vaša adresa, Vaša e-mail adresa i kontakt telefon kako bi Vaša poruka, koja je unesena u kućicu „Poruka“ mogla odmah biti proslijeđena pravoj osobi za kontakt. Vaši podaci, koje ste naveli putem obrasca za kontakt, neće se koristiti u druge svrhe, posebice ne u promidžbene svrhe.

  1. Newsletter

Putem e-maila možete se prijaviti za primanje elektroničkog Newslettera tvrtke Servis Košić d.o.o. – bez navođenja Vašeg imena i prezimena, tako što ćete se u tu svrhu registrirati svojom e-mail adresom te u području Slanje stavljanjem kvačice u checkboxu pored sljedećeg teksta izrijekom dati svoj pristanak:
„Htio/htjela bih se prijaviti za primanje elektroničkog Newslettera tvrtke Servis Košić d.o.o. te se u tom smislu prijavljujem sa svojim podacima.“
Nakon što ste dali svoju suglasnost tvrtka Servis Košić d.o.o. koristit će Vašu e-mail adresu kao adresu za primanje elektroničkog Newslettera putem e-maila, kojim ćete redovito biti obavještavani o aktualnim ponudama i proizvodima tvrtke Servis Košić d.o.o.. Vi imate mogućnost u svako doba odjaviti primanje elektroničkog biltena (Čl. 5., br. 3).

 

Članak 2. Prosljeđivanje i brisanje osobnih podataka

Osobne podatke koje ste nam stavili na raspolaganje tvrtka Servis Košić d.o.o. koristit će da bi odgovorila na Vaše upite, za obrađivanje Vaše narudžbe, dostave podataka kurirskoj službi kako bi Vaša narudžba bila isporučena pravovremenu na točnu adresu  kao i u svrhu tehničkog administriranja web stranica.

Eventualno prosljeđivanje, prodaja ili neki drugi vid slanja Vaših osobnih podataka trećim osobama uslijedit će samo ako je to prosljeđivanje potrebno za odvijanje ugovora ili za potrebe obračuna odnosno za naplatu naknade, dostavu robe ili ako ste Vi na to izrijekom pristali. Primjerice, može se dogoditi da tvrtka Servis Košić d.o.o. u slučaju narudžbi mora Vašu adresu i podatke iz narudžbe proslijediti kurirskoj službi. Eventualno drugačije korištenje Vaših informacija nije dozvoljeno.

Tvrtka Servis Košić d.o.o. upozorava na to da smo po nalogu nadležnog ureda u konkretnom slučaju ovlašteni odnosno obvezani dati obavijest o podacima, ako je to potrebno radi kaznenog gonjenja, radi otklanjanja opasnosti od strane policijskih službi.

 

Članak 3. Sigurnosna napomena

Tvrtka Servis Košić d.o.o. poduzela je mnoštvo sigurnosnih mjera, kako bi u primjerenom opsegu i na adekvatan način zaštitila osobne informacije.
Naše baze podataka zaštićene su fizičkim i tehničkim mjerama kao i postupovnim mjerama, koje ograničavaju pristup informacijama na za to posebno ovlaštene osobe u skladu s ovom Izjavom o zaštiti podataka. Naš informatički sustav nalazi se iza softverskog vatrozida, kako bi prekinuo svaki pristup drugih mreža koje imaju internetsku vezu. Samo namještenici, kojima su te informacije potrebne, kako bi mogli obaviti posebne zadaće, dobivaju pristup osobnim informacijama. Naši su suradnici školovani u pogledu sigurnosti i prakse sa zaštitom podataka.

 

Članak 4. Kolačići / oglašavanje na temelju korisnikovog korištenja web stranica (bihevioralno ciljano oglašavanje)

Na našim internetskim stranicama koriste se „kolačići“ za tzv. bihevioralno ciljano oglašavanje. Pritom se radi o tekstualnim datotekama, pomoću kojih se podaci s informacijama o korištenju (posjećene web stranice, broj posjeta, vremena posjeta, vrijeme zadržavanja na pojedinim stranicama itd.), dakle profili o korisniku, pohranjuju na Vašem tvrdom disku. Ovi se profili o korištenju anonimiziraju te analiziraju u tehničkom (statističkom) postupku evaluacije, kako bi se kasnije prilikom učitavanja internetskog oglašavanja (npr. bannera) na drugim web stranicama omogućio odabir sadržaja koji je prilagođen interesima dotičnog korisnika. Pritom se u kolačićima ni u kojem slučaju ne memoriraju osobni podaci kao što su ime i prezime, adresa, e-mail adresa.

Putem postavki u Vašem pretraživaču Vi načelno možete spriječiti i memoriranje kolačića. U tom je slučaju moguće da Vam se na računalu neće moći u potpunosti i/ili ispravno prikazati sve internetske stranice tvrtke Servis Košić d.o.o..

 

Članak 5. Vaša prava

Vi u svako doba imate u okviru zakonskih mogućnosti (Čl. 26. Zakona o zaštiti podataka) pravo na obavijest o podacima koji se odnose na Vašu osobu, njihovom podrijetlu te primatelju kao i o svrsi obrade podataka. Povrh toga, imate pravo na korekciju i brisanje (Članak 27. Zakona o zaštiti podataka) kao i na prigovor protiv korištenja Vaših podataka u okviru Članka 28. Zakona o zaštiti podataka.

Ako želite stornirati Vašu suglasnost za primanje Newslettera, molimo Vas da kliknete na poveznicu „Odjava“ koja se nalazi u dnu neke od e-mail poruka s elektroničkim Newsletter-om.